Drukarnia Oficyny Wydawniczo-Reklamowej Sagalara

Dobry czas...
na dobre pomysły


FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Skanowanie

Skanowanie to proces przeniesienia dokumentów z postaci papierowej do formy cyfrowej.
Skanowanie pomaga uporządkować dokumenty, utworzyć w postaci elektronicznej album ze zdjęciami lub zachować w pliku inne dokumenty. Zeskanowany materiał można dowolnie modyfikować, wysyłać pocztą elektroniczną, zamieszczać na stronie WWW lub przeglądać w dowolnym czasie. Skanowanie dokumentów umożliwia archiwizację i pozwala odtworzyć zachowane dokumenty w formie papierowej - można drukować je w dowolnym formacie i na dowolnych mediach. Skany pozwalają też na ich korektę graficzną, edycję lub wykorzystanie w dowolnej skali w projektach katalogów, ulotek, książek, opakowań etc. przy użyciu programów graficznych (np. QuarkXpress, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDraw, Freehand).

Formaty plików

Skanowane obrazy zapisywane są w wielu formatach. Wybór odpowiedniego formatu pliku zależy od planowanego sposobu wykorzystania obrazu. Format plików zależy więc od tego czy wczytywane będą do programów do składu komputerowego lub obróbki obrazów, czy poddawane będą kompresji w celu zmniejszenia objętości lub skrócenia czasu przesyłania przez sieć lokalną lub internet, lub też czy strata jakości obrazu spowodowana wysokimi współczynnikami kompresji będzie zauważalna na wybranym nośniku wyjściowym.
W poligrafii używa się kilku formatów obrazów. Ze względu na swoją uniwersalność, najczęściej stosowany jest format TIFF.

Kompresja plików

Kompresja plików (zmniejszenie ich objetości) służy do minimalizowania problemów z ich przechowywaniem i przenoszeniem. Wykorzystywanych jest wiele metod kompresji plików. Przed rozpoczęciem obróbki skompresowanych plików muszą być one poddane dekompresji, która często następuje automatycznie podczas wczytywania pliku do programu.
Kompresja może następować techniką stratną lub bezstratną. Kompresja stratna oznacza trwale usunięcie części danych zawartych w pliku w czasie jego pakowania, powodujące obniżenie jakości obrazu. W przypadku korzystania z małych liniatur oraz papieru niskiej jakości, utrata jakości obrazu jest niezauważalna, dzięki czemu można znacznie zmniejszyć rozmiary pliku. Bezstratną techniką kompresji jest L/W, dająca dobre wyniki szczególnie w przypadku występujących w obrazie grup powtarzających się pikseli. Kompresja JPEG występuje w obu wersjach - stratnej i bezstratnej. Wersja stratna jest bardziej wydajna - do zreprodukowania rozmiaru obrazu praktycznie nieodróżnialnego od oryginalnego wystarcza tylko jeden bit na piksel zamiast ośmiu. Do dekompresji plików JPEG zwylke wystarcza standardowe oprogramowanie graficzne, choć czasem niezbędny staje się specjalny program użytkowy. Tradycyjna technologia poligraficzna wymaga przechowywania filmów i blach offsetowych do wykorzystania w przyszłości. Cyfrowe metody przechowywania danych wymagają mniej miejsca, a jednocześnie pozwalają na wielokrotne powielenie danych bez utraty ich jakości. Często istnieje potrzeba przesyłania plików między systemami w celu ich obróbki i ewentualnej reprodukcji na urządzeniu wyjściowym. Sieć lokalna (LAN) wykorzystywana do częstego przesyłania dużych plików z obrazami może się okazać niepraktyczna z powodu spowolnienia pozostałego transferu w sieci. Pliki nie poddane silnej kompresji przesyłane przez internet (w przypadku dużych plików) stają się niepraktyczne, ponieważ transmisja np. 10 megabajtów (10 MB) może zabierać zbyt dużo czasu. Rozwiązaniem problemu przesyłania dużych plików może być zainstalowanie urządzeń z wymiennymi nośnikami we wszystkich systemach, w których wykorzystuje się obrazy, np. karty pamięci, pen-drive, CD-ROM, DVD.

Archiwizacja dokumentów

Archiwizacja dokumentów w formie skanów zajmuje niewiele miejsca na płytach CD-ROM lub DVD lub innych nośnikach.

 

do góry