Drukarnia Oficyny Wydawniczo-Reklamowej Sagalara
Dobry czas na…
…dobre pomysłymenu

Przygotowanie plików do naświetlania

Pliki do impozycji
Pliki do elektronicznego montażu i naświetlenia bezpośrednio na płyty powinny być jednoznacznie określone i zatwierdzone przez Wydawcę (podobnie jak to miało miejsce przy diapozytywach dostarczanych do ręcznego montażu w drukarni). Oznacza to, że klient, który przygotował pracę powinien wygenerowaś postscript lub PDF w wysokiej jakości).

Pliki w formacie płyty Pliki postscriptowe lub PDF — przygotowane przez zewnętrzne studio — do bezpośredniego naświetlenia na format płyty powinny uwzględniać techniczne parametry maszyny drukarskiej (format zadruku, margines na łapki oraz powinny posiadać wszystkie wymagane elementy kontrolne i znaczniki.

Pliki zamknięte
Najlepiej jest przygotować zamknięte kompozytowe pliki postscriptowe lub PDF w formacie:

  • Postscript Level 2 lub 3
  • PDF — preferowane do wersji 1.4, możliwe do wersji 1.6, kompozyty (dopuszczalne są separacje — po uprzednim uzgodnieniu z operatorem CTP — tel. 042 676 26 76)

Zalecane jest użycie jednego z plików PPD dedykowanego dla urządzenia ApogeeX. Format pracy musi zawierać spady z każdej strony (po 3 mm). Dla pracy mającej wymiary 210 x 297 mm netto, format brutto wynosi 216 x 306 mm. Pracę prosimy centrować na stronie wraz z załączonymi liniami cięcia, paserami itp. Strona netto jest środkowana niezależnie czy spady są symetryczne czy asymetryczne. Okładki prosimy przesyłać w osobnym pliku. Prosimy o unikanie kompresji stratnej JPEG, a zalecane jest wykorzystywanie kompresji bezstratnej, np. ZIP lub RAR.
W przypadku okładek zalecamy zapisanie ich w postaci rozkładówek z uwzględnieniem grubości grzbietu. W sterowniku drukarki jako format papieru należy podać rozmiar strony netto powiększony o 25 mm, aby zmieściły się automatycznie generowane pasery i znaczniki cięcia. Przy ręcznym dokładaniu znaczników prosimy o wycentrowanie użytku na stronie.

Pliki otwarte
Przygotowane pliki otwarte przyjmujemy w następujących programach Adobe Illustrator 12, Macromedia Freehand 11, Corel Draw 12. Pliki z danych programów mogą być przygotowane w wersjach niższych niż podane. Prosimy o przesyłanie zarówno plików otwartych z nie skrzywionymi czcionkami jak i wersję ze skrzywionymi + dołączonymi czcionkami użytymi w pracy. Wszelkie teksty, zdjęcia oraz elementy graficzne powinny być przygotowane w przestrzeni barwnej CMYK. Nie odpowiadamy za efekt konwersji elementów RGB do CMYK'a. Zdjęcia powinny mieć rozdzielczość 300dpi przy wielkości docelowej 1:1. Wszelkie inne kwestie techniczne prosimy ustalać telefonicznie.

Wakaty Należy dokładnie opisać, na których stronach według paginy znajdują się wakaty oraz zamieścić je w pliku razem z innymi stronami (wg odpowiedniej kolejności). Umieszczenie wakatów pliku zapobiegnie problemowi przesunięcia stron w impozycji.

Nazwy plików
W celu usprawnienia współpracy z klientem proponujemy następujące nazewnictwo prac:
(Numer strony)_(tytuł pracy) np. 003_128_abc.ps - plik zawierający strony od 3 do 128 książki o tytule ABC.

Kolorystyka
Wszystkie elementy na stronie powinny być zdefiniowane w kolorach CMYK i/lub w kolorach dodatkowych (SPOT) zgodnie z kolorystykę druku. Każdy kolor dodatkowy oprócz kolorów CMYK, który ma być drukowany jako dodatkowy powinien zostać dokładnie opisany w zleceniu (nazwa koloru i miejsce występowania). Jeżeli w zleceniu nie będzie tej informacji to wszystkie kolory spot'owe zostaną automatycznie rozbarwione do kolorów CMYK. Nie bierzemy odpowiedzialności za konwertowanie do CMYK'a elementów RGB.

Fonty
Wszystkie czcionki użyte w pracy muszą być dołączone do pliku Postscript/PDF lub zamienione na krzywe.

Przyrost punktu
Stosowanie filmów pociąga za sobą efekt optycznego powiększenia punktów rastrowych na etapie naświetlania płyty offsetowej. Ponieważ w technologii CTP nie ma mowy o diapozytywach, uzyskane punkty mają ostre linie brzegowe. Sprawia to, że maszyniści nie muszą borykać się z problemem przyrostu punktu we wrażliwych półtonach, kosztem szczegółów w jasnych i ciemnych partiach. W rezultacie mogą zastosować grubszą warstwę farby w całym zakresie tonów, otrzymując wyższe nasycenie barw oraz lepsze odwzorowanie szczegółów w pracy.

Pasowanie
CTP poprawia również zgodność pasowania. W tradycyjnej technologii, opartej na filmach, uzyskana dokładność zależy przede wszystkim od staranności montażysty. W czasie naświetlania w naświetlarce :Avalon N4 laser pracuje z wyjątkową, cyfrową dokładnością, co daje idealne spasowanie wszystkich blach.

Najczęściej występujące błędy:

  • brak dołączonych fontów
  • zdjęcia o niskiej rozdzielczości (OPI)
  • za małe spady lub ich brak
  • elementy graficzne w formacie RGB lub inne niż CMYK lub Pantone
  • czarny tekst lub apla generowane z 4 kolorów
  • zbyt cienka grubość linii

Zapraszamy do naszej naświerlarni CTP
do góry
stat4u